Alle vacatures bij Bureau Luider
  • Home
  • Vacatures
  • Overig
  • Hoofd Informatietechnologie (ICT) - Gilde opleidingen - Ingevuld in Roermond

Hoofd Informatietechnologie (ICT) - Gilde opleidingen - Ingevuld

Dankzij jouw leidinggevende kwaliteiten bieden jouw medewerkers de studenten en medewerkers een optimale leer- en werkomgeving. In de organisatie draag je bij aan het optimaliseren van de dienstverlening vanuit de dienst Bedrijfsvoering aan de onderwijsclusters. Je vertegenwoordigt, onder verantwoordelijkheid van de directeur van de dienst, de organisatie en de afdeling in externe overlegorganen. Je bent een echte ambassadeur van Gilde Opleidingen.

  • Plaats Roermond
  • Uren per week 32 tot 36 uren per week
  • Salaris Tussen €3000 en €6000 per maand
  • Opleiding Hbo / Wo
  • Vakgebied Overig
  • Contracttype Werving & Selectie

Over de functie

Wat ga je doen als Hoofd Informatietechnologie (ICT)? Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de afdeling ICT binnen de onderwijsondersteunende dienst Bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van ICT gerelateerde zaken en voor informatiemanagement. Je maakt een vertaling van strategische doelstellingen en beleid naar meerjarenbeleid en activiteiten- en afdelingsplannen voor de afdeling en laat je hierbij adviseren door de experts binnen je afdeling. 

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van ICT- beleid en beleid m.b.t. informatiemanagement, afgestemd op de strategische doelstellingen van de dienst en de organisatie. Je adviseert de directeur Bedrijfsvoering op dit gebied. Je stuurt de uitvoering van de meerjarenplanning van de afdeling aan en stelt hiervoor een optimale werkverdeling op. Je bent de verbindende factor voor de afdeling. Je maakt samen met twee andere afdelingshoofden van de dienst, de beleidsadviseur en de directeur deel uit van het managementteam van de dienst Bedrijfsvoering.

De belangrijkste gemeenschappelijke opgave van de afdeling is het faciliteren en toegankelijk maken van adequate digitale systemen en leermiddelen, rekening houdend met de strategische kaders van Gilde opleidingen. Als leidinggevende is het jouw taak ervoor te zorgen dat deze afdeling goed functioneert, in samenwerking met de andere organisatieonderdelen binnen Gilde Opleidingen.

Je vertegenwoordigt, onder verantwoordelijkheid van de directeur van de dienst, de organisatie en de afdeling in externe overlegorganen. Je verdedigt daarbij, al dan niet samen met inhoudelijke experts, standpunten van de eigen afdeling, de directie en/of het College van Bestuur. Je bent een echte ambassadeur van Gilde Opleidingen! 

Toon meerToon minder

Over de organisatie

Gilde Opleidingen heeft een traditie in vakonderwijs met sterke wortels in Noord- en Midden-Limburg. Door studenten op te leiden, werken ze elke dag aan hun missie: talenten ontwikkelen tot vakmensen met een stevige basis voor de toekomst. Zij geloven in onderwijs dat naadloos aansluit op de echte wereld. Zij geloven in het echte werk, het ambacht, van vakmensen. Binnen een groot netwerk brengen ze kleinschalig onderwijs in de praktijk. In een plezierige, veilige en vertrouwde omgeving. Kom nog meer over Gilde Opleidingen en de 15 vakscholen te weten op www.gildeopleidingen.nl

Gilde Opleidingen wil zich onderscheiden door studentenzorg; Zij bieden hun studenten maatwerk dat past bij ieders talent en ontwikkelvraag. Zij zijn een ROC dat samen met hun externe netwerk kleinschalig onderwijs biedt in een vertrouwde omgeving, aan jongeren en volwassenen. Het optimaal begeleiden en ontzorgen van onze studenten en het verhogen van onze studenttevredenheid, rendementen en studentenbereik staan daarbij centraal.

De afdeling ICT maakt deel uit van de ondersteunende dienst Bedrijfsvoering van Gilde Opleidingen. Deze dienst telt in totaal circa 122 fte. Naast de afdeling ICT maken ook de afdelingen Financiën en Facilitaire Zaken & Huisvesting onderdeel uit van deze dienst. De dienst biedt optimaal ondersteuning aan de onderwijsclusters. De afdeling ICT telt circa 25 fte. Naast functioneel-, netwerk- en systeembeheer maakt ook informatiemanagement, en projectmanagement onderdeel uit van deze afdeling.

Toon meerToon minder

Wat wij vragen

Wij vragen minimaal een afgeronde hbo-opleiding. Hiernaast is het belangrijk dat je ervaring hebt in een lijnverantwoordelijke functie in een voor deze functie relevante werkomgeving. Hiervoor heb je een brede theoretische kennis en werkervaring op het gebied van ICT en heb je inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang met de andere afdelingen van de dienst Bedrijfsvoering. Je weet de experts binnen de dienst zo in te zetten dat zij hun rol goed kunnen uitoefenen waardoor je als afdeling maximaal succes levert. Je bent in staat om zakelijke afwegingen te maken tussen make or buy proposities en daarmee een evenwichtige, flexibele en toekomstgerichte ICT organisatie in te richten en te onderhouden in samenspraak met (externe) partners. Je hebt een actieve en innovatieve persoonlijkheid met een verbindende leiderschapsstijl. Je bent in staat medewerkers de ruimte te geven om eigen verantwoordelijkheid te nemen t.a.v. hun eigen werkzaamheden, waarbij je de kaders niet uit het oog verliest. Je kunt bruggen slaan en bent in staat om mensen met elkaar te laten samenwerken.

Jouw gedrag weerspiegelt de cultuur en identiteit van Gilde opleidingen en heeft daarmee een positieve invloed op het gedrag van anderen. De cultuurwaarden bevlogen, betrokken en samenwerken, staan daarbij centraal. Je bent een toegankelijk en makkelijk benaderbaar persoon, oprecht, betrouwbaar, empathisch en professioneel Iemand die het échte gesprek voert. Je maakt heldere afspraken met mensen en komt zelfgemaakte afspraken na. Je staat achter je mensen. Je streeft naar draagvlak voor te maken keuzes, betrekt hierbij actief collega's en/of relevante anderen en vraagt terugkoppeling. Je staat achter de genomen besluiten en betrekt anderen zoveel mogelijk bij de uitvoering hiervan.

Jij stuurt op verbinding, vertrouwen en ontwikkeling van medewerkers en stimuleert samenwerking van en tussen medewerkers binnen je afdeling en mét de onderwijsclusters. Je doet voorstellen voor optimalisatie in die samenwerking en bent helder en kritisch in het optimaliseren van de bijbehorende processen. Je hebt affiniteit met de dienst en de stakeholders. Op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en actief samenwerken met relevante partners is voor jou dan ook vanzelfsprekend.

Toon meerToon minder

Wat wij bieden

Het betreft een benoeming van in eerste instantie één jaar ingaande zo spoedig mogelijk, op fulltime basis. Bij gebleken geschiktheid zal deze benoeming worden omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd. Het salaris is ingedeeld in schaal 12 van de cao-mbo. Overige arbeidsvoorwaarden zijn eveneens volgens cao-mbo.

Toon meerToon minder

Meer informatie

Bij de werving en selectie laat Gilde opleidingen zich bijstaan door Bureau Luider. 

Een referentiecheck en een diplomascreening maken deel uit van deze procedure.
Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag is tevens voorwaarde voor aanname. 

Toon meerToon minder

Spreekt deze functie je aan?

Solliciteer dan snel op deze functie of deel de vacature met iemand met deze talenten!

Jouw partner van betekenis

Roy Zwiep

Spreekt deze functie je aan?

Solliciteer dan snel op deze functie of deel de vacature met iemand met deze talenten!

Solliciteer