Alle vacatures bij Bureau Luider

ICT onderzoeker - Adviescollege ICT-Toetsing

Bijdragen aan betere beheersing van grote ICT- projecten en systemen van de Rijksoverheid en een goede besteding van belastinggeld. Dat is waar je als ICT onderzoeker met jouw team aan bijdraagt! Risico's in kaart brengen voor slagingskansen, onderzoeken uitvoeren naar onderhoud en beheer van systemen voor kritische bedrijfsprocessen en advies uitbrengen voor verbeteringen.

 • Plaats Den Haag
 • Uren per week 32 tot 36 uren per week
 • Salaris Tussen €4688 en €7718 per maand
 • Opleiding WO
 • Vakgebied Digitalisering / Informatiemanagement / Informatievoorziening
 • Contracttype Werving & Selectie

Over de functie

Functieomschrijving
Van een digitaal stelsel voor de Omgevingswet tot een besturingssysteem van een stormvloedkering. De maatschappij is afhankelijk van het functioneren van grote ICT-systemen van de overheid. Die afhankelijkheid groeit door toegenomen digitalisering. Betere beheersing van de ICT die daarvoor nodig is, is waar het Adviescollege ICT-toetsing met haar adviezen aan bijdraagt.

Als ICT-onderzoeker bij het Adviescollege ICT-toetsing in Den Haag beoordeel jij deze risicovolle ICT-projecten, systemen en technologieën bij de Rijksoverheid. Met jouw verbetervoorstellen draag je bij aan een goede besteding van belastinggeld.

Jij werkt als ICT-onderzoeker mee in een team dat onderzoeken naar ICT-projecten en systemen bij de Rijksoverheid uitvoert. Samen met jouw collega's breng je risico's voor de slagingskans van ICT-projecten in kaart en geef je adviezen voor verbeteringen. Ook voer je onderzoeken uit naar het onderhoud en beheer van systemen die kritische bedrijfsprocessen ondersteunen. 

Het is jouw rol om de risico's grondig te analyseren en deze te vertalen naar een heldere kernboodschap en advieslijn. Je draagt bij aan de inhoud van het uiteindelijke adviesrapport. Dit adviesrapport is openbaar, gaat naar de bewindspersoon en naar de Tweede en Eerste Kamer en speelt een centrale rol bij het besluit over het vervolg van het ICT-project.

Jouw taken:

 • Je bepaalt mede de onderzoeksaanpak.
 • Je houdt interviews en workshops met materiedeskundigen en stakeholders.
 • Je leest en analyseert (grote hoeveelheden) documenten en andere bronnen.
 • Je voert feitenonderzoeken uit en stelt tijdlijnen op.
 • Je komt met concrete bevindingen en stelt de bijbehorende adviezen op.
 • Je schat risico's in en weegt deze in brainstormsessies met collega's.
 • Je presenteert de resultaten en schrijft mee aan het adviesrapport.
 • Je organiseert kennissessies voor de CIO-community en topmanagement binnen het Rijk.
Toon meerToon minder

Over de organisatie

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert bewindspersonen en parlement over de verbetering van de beheersing van ICT binnen het Rijk, politie en Rechtspraak. Het is een onafhankelijk college met vijf collegeleden en wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie met circa 20 ervaren ICT-experts. De medewerkers van de ambtelijke organisatie zijn in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

ICT is van groot belang bij het realiseren van de doelstellingen van het Rijk. Denk bijvoorbeeld aan de dienstverlening via internet aan burgers en bedrijven, de betalingen van AOW en studiefinanciering, en de aangifte van de inkomstenbelasting. Om dat goed te blijven doen investeert het Rijk continu in ICT.

Het Adviescollege ICT-toetsing beoordeelt de risico's en de slaagkans van die ICT-projecten of-programma's en geeft verbeteradviezen. Voorbeelden van onderzochte ICT-projecten zijn het Digitaal Stelsel Omgevingswet, de invoering van het nieuwe treinbeveiligings- en besturingssysteem (ERTMS), grensverleggende IT voor Defensie en het project Digitale toegankelijkheid voor de Rechtspraak.

Daarnaast onderzoekt het Adviescollege ICT-toetsing de doeltreffendheid en doelmatigheid van het onderhoud en beheer van systemen en brengen we adviezen uit aan bewindslieden en het parlement, los van specifieke ICT-projecten of­ programma's. Ook besteedt het Adviescollege aandacht aan het delen van ervaringen en het overdragen van kennis over de beheersing van ICT.

Toon meerToon minder

Wat wij vragen

Je houdt van samenwerken en kennis delen. Je bent scherp, analytisch en vormt op basis van solide argumenten een overtuigend en heldere conclusie en advies. Snel grote hoeveelheden informatie doornemen: dat doe jij graag en makkelijk. Je onderzoekt systematisch en exploratief, en combineert daarbij informatie uit verschillende bronnen. Het liefst neem je ervaring met data-analyse met je mee. 

Je hebt een scherp oog voor details, maar houdt de hoofdlijnen goed in de gaten. Je ziet verbanden en kunt logisch redeneren en conclusies trekken. Jouw conclusies baseer je op feitelijk onderbouwde bevindingen en je geeft concrete adviezen met een duidelijk handelingsperspectief. Want dankzij jouw uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden kun je complexe zaken eenvoudig en concreet uitleggen.

Verder heb jij:

 • een wo-diploma, bij voorkeur in de richting van informatica of informatiekunde
 • minimaal vijf jaar werkervaring in het ICT-domein en het liefst al ervaring met grote ICT-projecten, zowel binnen als buiten de overheid.
 • ervaring met het beoordelen van ICT-projecten en informatiesystemen, second opinions, reviews, assessments en audits. 
 • vakkennis opgedaan op meerdere ICT-kennisgebieden. Als je kennis hebt op een van de volgende gebieden dan is dat een pré: beheer en onderhoud, legacy modernization, lifecyclemanagement, portfoliomanagement, software engineering, strategische digitale veiligheid, security en privacy, Al, cloud, sourcing en ICT-contracten.
 • een vlotte pen en ervaring met het helder en overtuigend beargumenteren en schrijven van beknopte en duidelijke rapportages. Bij voorkeur heb je ervaring met piramidaal schrijven.  
 • ervaring met het overdragen van kennis over ICT-vraagstukken overdragen en bij voorkeur heb je al eerder trainingen en workshops ontwikkeld en uitgevoerd.
Toon meerToon minder

Wat wij bieden

Het adviescollege ICT-toetsing biedt jou een uitdagende en lerende omgeving met zeer interessante en maatschappelijk relevante opdrachten. Je bent onderdeel van een topteam met een gemeenschappelijke missie en een informele en gedreven teamsfeer. 

Het fulltime bruto maandsalaris is ingeschaald in schaal 13/14 van CAO Rijk met een minimum van €4.688 en een maximum van €7.7718, afhankelijk van kennis en ervaring. De CAO kent daarnaast zeer goede secundaire voorwaarden.  

De voorkeur gaat uit naar een fulltime dienstverband (36uur) en 32uur is ook mogelijk. 

Toon meerToon minder

Meer informatie

Het Adviescollege ICT-toetsing laat zich bij de werving en selectie bijstaan door Bureau Luider.
Je reactie, voorzien van een cv en motivatie kan je richten aan Roy Zwiep via de website van Bureau Luider, graag uiterlijk voor 15 mei 2024.

Als je eerst de aansluiting op deze vacature wil verkennen, kun je contact opnemen met Roy via telefoonnummer 06-1659 8500.  

Referenties kunnen worden opgevraagd, openbare bronnen zoals sociale media worden mogelijk geraadpleegd en een assessment kan ook deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Toon meerToon minder

Spreekt deze functie je aan?

Solliciteer dan snel op deze functie of deel de vacature met iemand met deze talenten!

Jouw partner van betekenis

Roy Zwiep

Spreekt deze functie je aan?

Solliciteer dan snel op deze functie of deel de vacature met iemand met deze talenten!

Solliciteer